Opublikowano 26 czerwca 2018

UWAGA

Z powodu egzaminów wstępnych
budynek Wydziału Grafiki w dniach

27 – 29 czerwca 2018 r.

do godz. 14.30
dla osób nieupoważnionych będzie

ZAMKNIĘTY