Dyżury Dziekanów

Opublikowano 27 września 2018

DZIEKAN
prof. zw. Błażej Ostoja Lniski 
wtorki, w godz. 12.00-13.00 

PRODZIEKAN DS. STUDENCKICH
prof. dr hab. Jacek Staszewski
wtorki, w godz. 13.00-15.00
(po wcześniejszym uzgodnieniu w dziekanacie)

PRODZIEKAN DS. STUDIÓW NIESTACJONARNYCH
KIEROWNIK STUDIÓW DOKTORANCKICH
dr hab. Rafał Kochański, prof. uczelni
środy, w godz. 16.00-17.00