DYŻURY DZIEKANÓW

Opublikowano 27 września 2018

DYŻURY  DZIEKANÓW 

Dziekan Wydziału Grafiki

prof. zw. Błażej Ostoja Lniski  wtorki w godz. 12.00-13.00

 

    Prodziekan Wydziału Grafiki ds. studenckich

 prof. Jacek Staszewski czwartki w godz. 15.00-17.00

 

Prodziekan Wydziału Grafiki
ds. studiów niestacjonarnych

Kierownik Studiów Doktoranckich

dr hab. Rafał Kochański, prof. ASP

środy w godz. 16.00-17.00