Ogłoszenie dla studentów

Opublikowano 2 września 2019

UWAGA !!!

WE WRZEŚNIU DZIEKANAT WYDZIAŁU GRAFIKI CZYNNY BĘDZIE DLA STUDENTÓW W GODZ. 14.00-16.00