Wystawa grafik Wojciecha Tylbora-Kubrakiewicza „Kolekcja”

Opublikowano 2 września 2019

KOLEKCJA
Wojciech Tylbor-Kubrakiewicz
Prezentowane na wystawie Kolekcja prace pochodzą z ostatnich dwóch lat, a większość z nich powstała w trakcie mojego pobytu w Stanach Zjednoczonych, gdzie pracowałem jako Visiting Profesor na Indiana University w Bloomington. W tworzonych w ścisłym rygorze technologicznym grafikach, jak również odbitkach unikatowych i kolażach można odnaleźć wiele wątków znanych z wcześniejszych prac. W Kolekcji staram się przede wszystkim zapanować nad mnogością elementów, które stopniowo nagromadziły się w moim repozytorium. Liczę, że uda mi się je uporządkować i opisać, usystematyzować. Tytuł cyklu nieprzypadkowo kojarzyć się może z powstałą przeszło czterdzieści lat temu seria obrazów autorstwa Jana Tarasina. Nie ukrywam zresztą moich fascynacji dorobkiem tego wielkiego artysty. Tarasin, który zaczął od realistycznego dokumentowania przedmiotów, stopniowo upraszczał je, tworząc z nich abstrakcyjne kształty, litery nieistniejącego alfabetu. Podobnie staram się umieszczając w swoich pracach zestawy, grupy przedmiotów przedstawić je w różny sposób, od realistycznego rysunku, ilustracji zaczerpniętej ze starej książki, nawet zdjęcia, aż po uproszczony kształt lub kontur. Pozwala mi to z jednej strony na ukazanie ich metamorfoz, dynamicznego charakteru otaczającego nas świata, jednocześnie zaspokajając własną ciekawość rozwiązaniami czysto formalnymi.

Dr hab. Wojciech Tylbor-Kubrakiewicz
Urodzony w 1974 roku w Warszawie. W latach 1996–2001 studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom w roku 2001 w pracowni prof. Mariana Czapli. Aneks z grafiki warsztatowej pod kierunkiem prof. Rafała Strenta. Od 2001 roku zatrudniony na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie. W 2010 roku uzyskał tytuł doktora. Od 2011 roku prowadzi zajęcia z Podstaw Grafiki Warsztatowej. Od października 2013 roku zatrudniony na stanowisku adiunkta. W latach 2016–2018 zatrudniony jako Visiting Professor w School of Art, Architecture and Design na Indiana University w Bloomington, USA. W 2019 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego.