ZMIANA GODZIN OTWARCIA DZIEKANATU

Opublikowano 8 października 2019

GODZINY OTWARCIA DZIEKANATU:

 

STUDIA STACJONARNE

poniedziałki – 10.00 -12.00

środy – 10.00 -14.00

czwartki – 10.00 -12.00

 

STUDIA NIESTACJONARNE

poniedziałki – 14.00 -16.00

środy – 15.00 – 18.00

czwartki – 14.00 -16.00

(studenci studiów wieczorowych mogą korzystać z dyżurów wyznaczonych dla studentów studiów zaocznych tj. w soboty zjazdowe, w godz. 8.00 – 12.00)

 

STUDIA DOKTORANCKIE

 

poniedziałek – 14.00 – 16.00

środa – 14.00 – 16.00

czwartek – 14.00 – 16.00

 

wtorki i piątki Dziekanat nie przyjmuje interesantów