Komunikaty dziekana Wydziału Grafiki w związku z organizacją zajęć dydaktycznych

Opublikowano 18 października 2020

  • Komunikat nr 1/2020 Dziekana Wydziału Grafiki z dnia 1 października 2020 r. dotyczący organizacji zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych od 5 października 2020 r.

  • Komunikat nr 2/2020 Dziekana Wydziału Grafiki z dnia 18 października 2020 r. dotyczący organizacji zajęć dydaktycznych od 19 października 2020 r.