Komunikat dziekana Wydziału Grafiki dotyczący organizacji zajęć dydaktycznych od dnia 9 listopada 2020 r.

Opublikowano 8 listopada 2020

Szanowni Państwo Dydaktycy i Studenci,

zgodnie z Zarządzeniem nr 44/2020 Rektora ASP w Warszawie z dnia 6 listopada 2020 r. informuję,
że od dnia 9 listopada 2020 r.

podtrzymuję do odwołania decyzję o kontynuowaniu w trybie stacjonarnym lub hybrydowym zajęć praktycznych realizowanych w formie warsztatów i ćwiczeń.

Pozostałe zajęcia dydaktyczne realizowane są w formie zdalnej.

 1. Powyższa decyzja dotyczy wyłącznie zajęć realizowanych w Katedrze Kształcenia I-II roku, Katedrze Kształcenia III-V roku, na studiach niestacjonarnych w pracowniach grafiki warsztatowej oraz rysunku i malarstwa.
 2. Jednocześnie informuję, że dopuszczam możliwość realizacji zajęć w ww. pracowniach wyłącznie w formie zdalnej.
 3. Zobowiązuję dydaktyków prowadzących zajęcia w formie hybrydowej do udostępnienia studentom możliwości realizacji programu pracowni jedynie w formie zdalnej.
 4. Studenci, którzy chcą skorzystać jedynie z formy zdalnej uczestniczenia w zajęciach zobowiązani
  są poinformować o tym fakcie dydaktyka prowadzącego przedmiot.
 5. Zajęcia warsztatowe i ćwiczeniowe prowadzone w formie stacjonarnej powinny odbywać się wyłącznie w czasie na nie przeznaczonym wynikającym z planu zajęć – tym samym nie będą się odbywały np. dodatkowe dyżury pracowników technicznych.
 6. Zajęcia warsztatowe i ćwiczeniowe prowadzone w formie stacjonarnej powinny być przeprowadzone z bezwzględnym zachowaniem i ścisłym przestrzeganiem wytycznych reżimu sanitarnego oraz przy udziale minimalnej, koniecznej do ich realizacji liczbie studentów.
 7. Proszę o indywidualne poinformowanie studentów Erasmusa w poszczególnych pracowniach
  o trybie i formie prowadzonych od 9 listopada br. zajęć dydaktycznych.
 8. Proszę o ograniczenie do minimum osobistych kontaktów z pracownicami dziekanatu – w miarę możliwości proszę załatwiać większość spraw drogą mejlową lub telefonicznie.
 9. Proszę o systematycznie zapoznawanie się z informacjami dotyczącymi funkcjonowania Uczelni
  w czasie epidemii publikowanymi na stronie internetowej Akademii i wydziału.

Powyższe zalecenia proszę potraktować jako priorytetowe.

Państwa pytania dotyczące szczegółowego trybu przeprowadzania zajęć proszę kierować bezpośrednio do:

Pozostaję z poważaniem.