Orońsko dla studentów i absolwentów (2 lata po studiach)

Opublikowano 24 czerwca 2021

OPEN CALL | Sympozjum Rzeźby Współczesnej edycja II: 2021

Termin sympozjum: 26 września – 10 października 2021 roku

Organizator: Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

Komisarz: dr Katarzyna SzarekTemat: Siły natury

„Πάντα ῥεῖ καὶ οὐδὲν μένει wszystko płynie, nic nie stoi w miejscu” (Heraklit).Sympozjum Rzeźby Współczesnej to warsztaty rzeźbiarskie zorganizowane i przeprowadzone na terenie Centrum dla 10 artystów profesjonalnych i 10 młodych wolontariuszy-asystentów. Program sympozjum, oprócz warsztatów twórczych, będzie zawierał wykłady i dyskusje dotyczące ważnych wyzwań współczesnej kultury i sposobów konfrontowania się z nimi artystów rzeźbiarzy. Prelegentami będą zaproszeni wybitni specjaliści: artyści, architekci, urbaniści, krytycy i historycy sztuki, filozofowie, antropolodzy, wykładowcy studiów miejskich, aktywiści i użytkownicy przestrzeni publicznej oraz przedstawiciele samorządów odpowiedzialnych za organizacje i planowanie przestrzeni publicznej.


Projekt realizowany jest przy wsparciu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i sportu oraz podmiotów prywatnych.

OPEN CALL | Artyści  https://bit.ly/2RjyqCN

Zapraszamy artystów do udziału w Sympozjum Rzeźby Współczesnej. Na podstawie weryfikacji złożonych projektów Centrum wyłoni uczestników spotkania. W ramach wydarzenia zrealizują oni autorskie, przestrzenne projekty na temat „Siły natury”. Dopuszczalne są wszystkie techniki i materiały rzeźbiarskie, które można konfrontować z naturą i eksponować w plenerze. Działania artystyczne uczestników będą realizowane w oparciu o zasoby techniczne CRP, we współpracy z pracownikami Centrum. W ramach podsumowania sympozjum odbędą się spotkania i dyskusje z zaproszonymi gośćmi, którzy w swoich zainteresowaniach i dokonaniach zajmują się percepcją i funkcjonowaniem rzeźby, ze studentami, artystami, kuratorami, historykami sztuki. Prezentacja dokonań uczestników, tez, postulatów i programów artystycznych odbędzie się w formie publikacji.

SKŁADANIE APLIKACJI

Warunkiem zakwalifikowania do naboru jest przygotowanie i przekazanie do Centrum:

  1. karty zgłoszenia
  2. projektu realizacyjnego zawierającego: wizualizacje (maksymalnie 8 wizualizacji w wersji pdf, jpg, ect.), opis ideowy (do 4 tysięcy znaków ze spacjami), kosztorys
  3. portfolio (format pdf o maksymalnym rozmiarze 10 mb)
  4. skanu podpisanej Klauzuli informacyjnej dotyczącej ochrony danych osobowych RODO dla uczestników naboruOPEN CALL | Asystenci  https://bit.ly/3yehCO5

Zapraszamy studentów ostatnich lat oraz absolwentów (do 2 lat po studiach) uczelni artystycznych do udziału w Sympozjum Rzeźby Współczesnej. Zakwalifikowane osoby będą miały okazję uczestniczyć w sympozjum w roli „wolontariuszy-asystentów” pomagających przy pracy wybitnym artystom rzeźbiarzom. W ramach wydarzenia będą mieli możliwość zaprezentowania własnej idei twórczej środowisku artystycznemu w tym kuratorom, edukatorom i kolekcjonerom.

SKŁADANIE APLIKACJI

Warunkiem zakwalifikowania do naboru jest przygotowanie i przekazanie do Centrum:

  1. karty zgłoszenia
  2. skanu podpisanej Klauzuli informacyjnej dotyczącej ochrony danych osobowych RODO dla uczestników naboru

Zgłoszenia prosimy przesyłać najpóźniej do 15 lipca 2020 roku, na adres e-mail: a.podsiadly@rzezba-oronsko.pl

Wyboru uczestników pleneru dokona komisja złożona z kuratorów Centrum, komisarza sympozjum i dyrektora Centrum na podstawie nadesłanych materiałów. Informacje o wyborze uczestników zostaną przekazane aplikantom drogą elektroniczną lub telefoniczną w terminie do 31 lipca 2021 roku.

Wszelkie pytania dotyczące zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mail: a.podsiadly@rzezba-oronsko.pl

W związku z ogólnie panującą w kraju sytuacją epidemiczną Centrum zastrzega sobie prawo zmiany terminu realizacji projektu lub jego odwołania.

Paweł Czyż
Specjalista ds. Promocji
Promotion Specialist

tel. | phone: +48 48 618 45 16 wew. | ext. 31
E-mail: p.czyz@rzezba-oronsko.pl

——

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku
Centre of Polish Sculpture in Orońsko
ul. Topolowa 1, 26-505 Orońsko
Tel.: +48 48 618 40 27, +48 48 618 45 16
Fax: +48 48 618 44 89
E-mail: sekretariat@rzezba-oronsko.pl
www.rzezba-oronsko.plwww.sculpture.art.pl