KOMUNIKAT nr 1/2021 Rektora ASP w Warszawie

Opublikowano 8 września 2021

KOMUNIKAT nr 1/2021
Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

z dnia 6 września 2021 r. W związku z uchyleniem w dniu 15.08.2021 r. rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz obowiązywaniem do 30 września 2021 r. rozporządzenia Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni artystycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 informuję, że nowy rok akademicki 2021/2022 w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie odbywać się będzie w formie zajęć stacjonarnych w siedzibach Uczelni. W przypadku zwiększenia liczby zachorowań na COVIDl 9 możliwe będzie ponowne wprowadzenie ograniczeń w funkcjonowaniu Uczelni, poprzez powrót do kształcenia hybrydowego, o czym poinformuję Państwa odrębnymi wewnętrznymi aktami prawnymi.

Rektor Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie
Prof. Błażej Ostoja Lniski


Komunikat