Otwarcie 10. Międzynarodowego Triennale Grafiki „Kolor w grafice”

Opublikowano 8 września 2021

Zapraszamy na otwarcie jubileuszowej 10 edycji Międzynarodowego Triennale Grafiki „Kolor w Grafice”, w Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu.

W Galerii Sztuki Wozownia w piątek (10.09) zobaczymy monumentalny nowy projekt – jubileuszową, dziesiątą edycję Międzynarodowego Triennale Grafiki „Kolor w Grafice”. To najstarsze cykliczne wydarzenie odbywające się w toruńskiej galerii, z korzeniami sięgającymi początku lat 80. Jak zwykle głównym celem imprezy jest prezentacja najnowszych zjawisk w grafice artystycznej, czemu tym razem sprzyja rezygnacja z konkretnego tematu przewodniego             i otwarcie na wszelkie możliwe postacie prac graficznych z użyciem koloru. Obok prac młodych twórców na jubileuszowej wystawie zobaczymy również realizacje klasyków z lat 70. i 80.                   W wystawie uczestniczy liczne grono grafików z ASP w Warszawie, głównie z Wydziału Grafiki: Piotr Smolnicki, Andrzej Węcławski, Agnieszka Cieślińska-Kawecka, Aleksandra Owczarek, Kamil Zaleski, Elżbieta Banecka, Wojciech Tylbor-Kubrakiewicz, w części historycznej prof. Halina Chrostowska.

Triennale Grafiki „Kolor w grafice” to najstarsza cykliczna impreza artystyczna galerii Wozownia – odbywa się od początku lat 80. XX w. Na przestrzeni kilku dekad jej kształt się zmieniał, jednak główny cel pozostał ten sam – wystawy mają prezentować wiodące tendencje w grafice artystycznej i stanowić platformę spotkań z twórczością artystów z Polski i ze świata, a także przestrzeń dyskusji na temat specyfiki grafiki i miejsca, jakie zajmuje ona we współczesnej sztuce.

Jubileuszowa edycja nie ma narzuconego wiodącego tematu – intencją organizatorów jest pokazanie szerokiego spektrum realizacji graficznych, w których kolor jest niezbywalnym elementem. Tegoroczna odsłona „Koloru w grafice” to przede wszystkim święto polskiej grafiki barwnej wykonanej w różnorodnych technikach, reprezentującej zróżnicowane nurty i postawy artystyczne. Zestawienie grafik mistrzów – klasyków z lat 70. i 80. XX wieku, którzy nadal mają wiele do powiedzenia – z realizacjami młodszych artystów po raz kolejny utwierdza w przekonaniu, że grafika jest zwierciadłem swego czasu, a kolor nie tylko źródłem zmysłowych i estetycznych doznań, nośnikiem informacji, czynnikiem nastrojotwórczym, ale przede wszystkim jest współtwórcą znaczeń.

Krótka historia MTG

W latach 1982–1991 toruńskie BWA (we współpracy z lokalnym oddziałem ZPAP) organizowało co trzy lata wystawy polskiej grafiki współczesnej operującej kolorem. Pierwszą edycję przygotowali komisarze, będący artystami grafikami – Maria Pokorska i Mirosław Piotrowski, którzy wraz z ówczesną dyrektorką BWA, Marianną Olechnicką, byli również pomysłodawcami całego przedsięwzięcia. Od początku przyjęto zasadę, że OWG będą miały formułę zamkniętą, a artyści będą otrzymywać imienne zaproszenia do udziału w prezentacji. Kierowano je do twórców wybitnych, o ustalonej renomie w środowisku graficznym. W zamyśle organizatorów było stworzenie imprezy cyklicznej, która byłaby znacząca w życiu artystycznym kraju. Tak też się stało. Kolejne edycje pokazały, że toruńska wystawa była nie tylko doskonałą okazją do przeglądu aktualnych tendencji i kierunków, w których podąża polska grafika, ale także do artystycznych konfrontacji samych twórców i środowiska. Każda edycja wystawy była podporządkowana zagadnieniu koloru. Wybór tematu nie był przypadkowy, nawiązywał bowiem do niezwykle żywej wówczas dyskusji o specyfice języka graficznego medium.

W czasie czterech odsłon OWG znaczenie imprezy w środowisku grafików i krytyków rosło, co poskutkowało jej przekształceniem w wydarzenie o charakterze międzynarodowym. Pierwsze MTG zostało zorganizowane we współpracy Galerii Sztuki Wozownia ze Stowarzyszeniem Międzynarodowe Triennale Grafiki i Muzeum Okręgowym w Toruniu jako wystawa w ramach programu Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie. Opierało się na doświadczeniach wystaw polskiej grafiki współczesnej, zachowując równocześnie te same założenia regulaminowe – ekspozycje odbywać się miały w cyklu trzyletnim, prezentując nie więcej niż trzysta prac. Artyści zapraszani do udziału byli starannie dobierani przez komitet organizacyjny, któremu przez pierwsze trzy odsłony (1994, 1997, 2000) przewodniczył prof. Jerzy Grabowski – wybitny artysta i znawca sztuki graficznej, spiritus movens MTG. Od czwartej edycji (2003) funkcję tę przejął prof. Mirosław Pawłowski – artysta grafik, związany wówczas z ASP w Poznaniu i WSP UMK w Toruniu, od 6. Triennale (2009) do dzisiaj pełniący funkcję kuratora wydarzenia. Od początku z kuratorami międzynarodowego triennale współpracuje Anną Jackowska, która merytorycznie i organizacyjnie wspiera przygotowanie wystaw.

Po niemal ćwierćwieczu od podjęcia przez organizatorów triennale zagadnienia koloru we współczesnej grafice artystycznej postanowiono nieco zrewidować perspektywę spojrzenia na to medium. Dziś kolor, choć nadal ważny, nie stanowi już tak frapującego technologicznie czy teoretycznie zagadnienia. Od 2006 roku organizatorzy, zachowując dotychczasową formę imprezy, postanowili bardziej problematyzować jej kolejne edycje, nadając im podtytuły (V – NOW!, VI – Tożsamość a tradycja, VII – Cyfra, VIII – Duety, IX – Hybryda).