Konkurs na projekt muralu

Opublikowano 13 grudnia 2021

W październiku Instytut Psychologii Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu rozpoczął pracę w swojej nowej, długo oczekiwanej 
siedzibie. Obok budynku, na ścianie oporowej zaplanowaliśmy powstanie 
muralu o tematyce psychologicznej. W związku z tym ogłosiliśmy konkurs 
na projekt muralu wraz z kosztorysem wykonawczym i harmonogramem 
robót. Dla zwycięzcy konkursu przewidziana jest nagroda pieniężna w 
wysokości 5000,-PLN brutto oraz prawo do realizacji projektu. Prace 
konkursowe wraz Kartą zgłoszenia należy złożyć w terminie do dnia 28 
lutego 2022 r. Zgodnie z regulaminem konkursu, tematyka dzieła powinna 
uwzględniać:

a) człowieka jako element środowiska miejskiego oraz naturalnego
b) ewolucyjny aspekt psychologii i fakt, że psychologia nie zajmuje 
się tylko człowiekiem
c) biologiczny aspekt psychiki związany z działaniem mózgu i układu nerwowego.

Więcej informacji oraz regulamin konkursu są dostępne na stronie 
Instytutu Psychologii UMK:

http://psychologia.umk.pl/info-1/nowy-konkurs-na-mural