Wystawa - prof. Andrzej Węcławski "Images and Meanings"

Opublikowano 24 marca 2022

Andrzej Węcławski 
"Images and Meanings"

30.03. 2022 – 14.04. 2022

The Gallery of the Faculty of Fine Arts,
16 Paris Street, Belgrad, Serbia
Kurator wystawy: Dimitrije Pecic
Otwarcie wystawy: 31.03.2022, godz. 19.00

Wystawa zatytuowana "Images and Meanings" jest obszerną, retrospektywną prezentacją prac graficznych prof. Andrzeja Węcławskiego w The Gallery of the Faculty of Fine Arts w Belgradzie. Zaprezentowane zostaną prace prezentujące różne obszary zainteresowań twórczych autora m. in. z serii „Alfabet znaków”, „The note. Zapis”, „Metamorfozy”, „Iluminacje znaków”, „Adyton” oraz realizacje filmowe  dotyczące różnych form zapisu, eksponujące procesualność w działaniach graficznych. Wystawie będą towarzyszyły  wykłady i warsztaty zaplanowane w University of Arts w Belgradzie.