"Słońce zgasić, ptaszki pozabijać". Akcja artystyczna

Opublikowano 13 października 2022

"Słońce zgasić, ptaszki pozabijać". Akcja artystyczna.

Stara Lakiernia Kolejowa
Fabryka Lokomotyw Newag S.A.
ul. S. Wyspiańskiego 3,
Nowy Sącz

5 listopada 2022, g. 12.00

Pokaz jest organizowany i wspierany przez Małą Galerię w Nowym Sączu, Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu oraz Fabrykę Lokomotyw NEWAG SA.

Patroni wydarzenia: Fabryka Lokomotyw NEWAG S.A. w Nowym Sączu, Mała Galeria w Nowym Sączu, Radio SuperNowa, Piwniczankam, Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu, Miasto Nowy Sącz.

 

 

5 listopada 2022 o g. 12.00 w Starej Lakierni Kolejowej w Fabryce Lokomotyw Newag w Nowym Sączu odbędzie się akcja artystyczna z udziałem artystek i artystów (część z nich związana jest z warszawską ASP). Ideą planowanej prowokacyjnej manifestacji artystycznej jest, poruszany w sztuce od dawna, problem śmierci, degradacji, zniszczenia, przemijania, cierpienia, autoumierania, etc. Apokaliptyczny charakter tematu, w tym konkretnym przypadku, odnosi się do autodestrukcyjnej działalności człowieka (wojen, katastrof, samozagłady). Kuratorem akcji jest Henryk Gostyński.

"Obserwacja i zaistnienie tych procesów będzie możliwe, dzięki pokazowi prac zaproszonych artystek i artystów, którzy wykorzystując swoje doświadczenia, dokonają zawłaszczenia (za pomocą środków i wyrażeń artystycznych) nietypowego miejsca, jakim jest Stara Lakiernia Kolejowa znajdująca się na terenie Fabryki Lokomotyw NEWAG S.A. w Nowym Sączu. Zniszczonej, zaśmieconej przestrzeni niskiej rangi, dzięki wyobraźniowej ingerencji twórców, zostanie nadana artystyczna wyjątkowość; uwaga widza zostanie zwrócona na istotną funkcję dzieła sztuki, jako przedmiotu/przestrzeni posiadającej swoją zaskakującą nadzwyczajność. W tym wypadku będzie to obraz świata zdegradowanego, odhumanizowanego, w czasach po Zagładzie" – mówi Henryk Gostyński.

Artystki i artyści uczestniczący w akcji: Vitia Aberamok, Jan Cieślak, Mariusz Filipowicz, Arkadiusz Glegoła, Henryk Gostyński, Jan Gostyński, Maciej Januszewski, Rafał Kochański, Artur Krajewski, Paweł Nowak, Maria Piątek, Agata Popik, Alicja Przybyszowska, Piotr Siwczuk, Jacek Staszewski, Stanisław Wójcik, Andrzej Zwierzchowski.