Wystawa – „Strategie obrazowania”

Opublikowano 7 marca 2023

Strategie obrazowania

Wystawa Pracowni Grafiki Koncepcyjnej i Intermedialnej 
z Wydziału Grafiki ASP w Warszawie,
w Galerii Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego
Prof. Andrzej Węcławski i dr Kamil Zaleski,                                           

Wystawa w Galerii ISP Uniwersytetu Rzeszowskiego została wpisana w program obchodów 55-lecia Wydziału Grafiki ASP w Warszawie.

Wernisaż: 9 marca 2023, o godzinie 15.00
Wystawa: 9.03.2023-10.04.2023
Instytut Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego
ul. Aleja Majora Wacława Kapisto 2A, Rzeszów

Motywem przewodnim wystawy „Strategie obrazowania” jest ukazanie grafiki artystycznej jako zjawiska ciągle żywego i obecnego w sztuce współczesnej, wykorzystywanego na różne sposoby przez artystów. Na wystawie prezentowany jest wybór prac studentów i pedagogów z Pracowni Grafiki Koncepcyjnej i Intermedialnej /Pracownia nr 6/działającej na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie. Prace są fragmentami większych cykli tematycznych i obszernych realizacji dyplomowych. Podejmowane tematy i stosowane metody graficzne są odpowiedzią na stawiane przed studentami zadania: „Kultura-natura”, „Atlas”,  „Granica”, „Zewnętrzne-wewnętrzne”, „Wonderland”. Przedstawiane realizacje są wynikiem przeprowadzenia szeregu badań, połączenia eksperymentów technologicznych z dziedziny druku z poszukiwaniami idei, nowymi sposobami prezentacji i zastosowania różnych materiałów.

 


Uczestnicy wystawy:
Gabriela Bałdyga, Katarzyna Iwańczuk, Ewelina Kogut, Alicja Krzyżanowska, Marta Krupa, Natalia Lewandowska, Zofia Leszczyńska, Anna Mazgaj, Urszula Mierzwa, Tomasz Plawski, Maria Pakier, Anna Rendecka, Julia Reguła, Wojciech Szeweluk, Adam Skrzypiec, Maurycy Sobański, Łukasz Sawicki, Natalia Wierniewska, Inga Wójcik, Wacław Warchoł, Katarzyna Zawada, Zuzanna Kuglasz, Kornelia Zelisko, dr Kamil Zaleski, prof. Andrzej Węcławski.


 


Koncepcja wystawy: Andrzej Węcławski, Kamil Zaleski
Kuratorzy: Marcin Dudek, Joanna Janowska-Augustyn


Fotorelacja z wernisażu