Akademia Otwarta 2023


Od 16 lutego 2023 r. w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie kontynuujemy zajęcia kursowe:  Akademia Otwarta – Dorośli do Sztuki. Kurs ten dedykowany jest wszystkim tym, którzy chcą rozwinąć swój talent i pasje oraz pragną poszerzać swoje umiejętności w zakresie sztuk plastycznych. Oferujemy zajęcia prowadzone przez wykładowców Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.


Oferujemy poniższe moduły (część zajęć rozpoczyna się w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024).

 • Rysunek–malarstwo
 • Grafika warsztatowa
 • Ceramika
 • Fotografia

Organizacja zajęć

 • Zajęcia prowadzone będą przez wykładowców Wydziału Grafiki ASP w Warszawie oraz przez innych dydaktyków uczelni.
 • Zajęcia warsztatowe odbywać się będą w pracowniach Akademii w piątki po południu i soboty przed południem.
 • Program uzupełniają otwarte warsztaty oraz wykłady z historii kultury prowadzone przez autorytety z zakresu wiedzy o kulturze.
 • Przewidujemy także udział (w ramach zajęć) w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez Akademię lub współpracujące z nami instytucje kultury.
 • Liczba zajęć warsztatowych w miesiącu – 4 spotkania po 4 godz. (16 godz. akademickich – godz. akademicka = 45 minut – co dwa tygodnie w piątki i soboty).
 • Wykłady odbywać się będą raz w tygodniu – 2 godziny akademickie.
 • Semestr trwa 3 miesiące.

Harmonogram zajęć

Zajęcia warsztatowe:

 • piątki: 18.00–21.45 lub 17.00–21.00 (w zależności od dostępności pracowni)
 • soboty 09:00–13:00

Wykłady:

 • czwartki, godz. 18.00 (Aula ASP, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39).

Warunki uczestnictwa

 • Ukończone 40 lat.
 • Złożenie formularza zgłoszenia: osobiście w biurze  Towarzystwa Przyjaciół ASP (ul. Krakowskie Przedmieście 5) w dniach 24, 25 i 31 stycznia oraz 1 lutego 2023 r. w godzinach 1000 – 1200 lub drogą elektroniczną na adres: akademiaotwartaasp@asp.waw.pl do 4 lutego 2023 r. (Wzór zgłoszenia - Akademia Otwarta)
 • Otrzymanie potwierdzenia o przyjęciu na wybrany moduł zajęć i przydział do grupy - drogą elektroniczną.
 • Terminowe wniesienie opłaty po otrzymaniu potwierdzenia o zakwalifikowaniu na kurs – w potwierdzeniu podany zostanie numer konta.
 • Osoby kontynuujące zajęcia, które chciałyby uczęszczać do konkretnych pracowni proszone są o dopisanie na zgłoszeniu nazwiska prowadzącego. 

Opłaty

Opłata miesięczna obejmuje 16 godzin warsztatów i 8 godzin wykładów.

 • Moduł Rysunek i malarstwo: 500 zł
 • Pozostałe moduły: 550 zł
 • Zniżka dla emerytów: 25%

Kontakt: (22) 320 02 90, akademiaotwartaasp@asp.waw.pl