Wniosek o finansowanie zadania badawczego 2018

Wniosek o dofinansowanie dziuałalności statutowej znajduje się pod poniższym linkiem. Wypełnione wnioski należy składać w Dziekanacie Wydziału Grafiki najpóźniej do dnia 28 października 2018 r.

W N I O S E K

W skład dofinansowania działalności statutowej wchodzą: 

  • działania niezbędne do rozwoju specjalności naukowych lub kierunków badawczych oraz rozwoju kadry naukowej, w tym badania naukowe lub prace rozwojowe ujęte w planie wydziału, 
  • koszty związane z zatrudnieniem niezbędnej kadry naukowej, z zastrzeżeniem finansowania zadań służących rozwojowi młodej kadry naukowej oraz uczestników studiów doktoranckich finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym,
  • współpracę naukową krajową i zagraniczną niezbędną do realizacji zadań,
  • działalność jednostki naukowej w zakresie upowszechniania nauki i sztuki,
  • działalność upowszechniająca naukę, sztukę, realizacja zadań wspierających rozwój polskiej nauki przez upowszechnianie, promocję i popularyzację nauki,
  • podejmowanie przedsięwzięć polegających na rozwoju własnego dorobku artystycznego i naukowego.
  • promowanie przedsięwzięć wykorzystujących wyniki badań naukowych,
  • upowszechnianie, promowanie i popularyzowanie osiągnięć naukowych,
  • podejmowanie innych działań szczególnie ważnych dla rozwoju nauki i sztuki.