Bieżące informacje dla studentów

Szkolenie z prawa autorskiego

Szkolenie skierowane jest  do studentów i dydaktyków Wydziału Grafik, ukazując aspekty ich twórczości od strony prawnoautorskiej. Celem szkolenia jest również wyjaśnienie na ile w swojej twórczości mogą korzystać z prac innych twórców, w jaki sposób mogą przygotowywać wystawy i prezentować swoje prace w przestrzeni publicznej.

Szkolenie odbędzie się w 2 terminach:

 • 16 maja 2019 r., w godz. 12-14
 • 23 maja 2019 r., w godz. 12-14

w sali kinowej Wydziału Grafiki (sala nr 4).

Szkolenie przeprowadzi Pani Radca prawny Karolina M. Wojciechowska – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji w Warszawie. Specjalizuje się  w prawie autorskim, wykłada na ten temat w Warszawskiej Szkole Fotografii i Grafiki Projektowej. Prowadzi Fundację im. Ryszarda Kapuścińskiego – Herodot. Jest kuratorem archiwum fotograficznego jednego z najwybitniejszych polskich reporterów – Ryszarda Kapuścińskiego.

Zapisy pod adresem mejlowym: rysunekgrafika@yahoo.com
Prosimy w temacie wiadomości podać jedynie swoje imię i nazwisko. Liczba miejsc jest ograniczona.


Szczegółowy plan szkolenia:

16 maja 2019 r.

 • Podmiot i przedmiot ochrony prawnoautorskiej.
 • twórca i podmioty uprawnione,
 • utwór plastyczny, utwór fotograficzny, utwór audiowizualny
 • Autorskie prawa majątkowe:
 • pojęcie i postacie korzystania z utworu;
 • pola eksploatacji;
 • prawa autorskie do utworu a własność egzemplarza;
 • droit de suite.
 • Autorskie prawa osobiste: prawo do autorstwa, prawo do integralności utworu, prawo do rzetelnego wykorzystania utworu, prawo do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności, prawo dostępu do dzieła.
 • Różnica pomiędzy inspiracją a opracowaniem.
 • Problematyka plagiatu.
 • Licencja a przeniesienie autorskich praw majątkowych.
 • Dozwolony użytek. Prawo cytatu. Jak dalece można korzystać z cudzej twórczości w swoich pracach.
 • Rozpowszechnianie wizerunku.
 • Ochrona naszej twórczości.

23 maja 2019 r.

 • Przygotowywanie publikacji, książek, plakatów, materiałów informacyjnych i promocyjnych: legalne źródła zdjęć, grafik, muzyki, teksów i innych materiałów, bezpieczne pozyskiwanie logotypów i efektów prac grafików
 • Licencje Creative Commons
 • Tworzenie wystaw a prawo autorskie.
 • Przygotowanie wykładu a prawo autorskie.
 • Przygotowywanie umów z zakresu prawa autorskiego – podstawowe zagadnienia.
 • Twórczość pracownicza i prawa do utworów uczelni.