Dziekański Zespół Konsultacyjny ds. Przygotowania Założeń Nowej Organizacji i Struktury Wydziału Grafiki ASP w Warszawie

Do dnia 12 marca 2019 r. odbyły się dwa posiedzenia zespołu:

  • 13 listopada 2018 r.
  • 9 stycznia 2019 r.

Członkowie zespołu zostali zapoznani z poniższymi materiałami:

  • badaniami losów absolwentów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z 2015 r.;
  • wynikami ankiety studenckiej dotyczącej rozszerzenia oferty programowej w zakresie przedmiotów projektowych przeprowadzonej w 2018 r.;
  • wykazem specjalizacji z zakresu projektowania graficznego w uczelniach artystycznych w Polsce – stan na 2018 r.

Na spotkaniu w dniu 13 listopada 2018 r. członkowie zespołu zostali poproszeni o wypełnienie 20-punktowej ankiety dotyczącej oceny stanu obecnego i ew. propozycji zmian programowo-strukturalnych na Wydziale Grafiki. Ankietę wypełniło i odesłało 8 członków zespołu.

Na spotkaniu w dniu 9 stycznia 2019 r. zostały przedstawione i omówione wnioski płynące z powyższej ankiety. Ponadto dokonano podziału na podzespoły, które otrzymały zadanie przygotowania szczegółowych opinii dotyczących proponowanych zmian strukturalnych w obrębie katedr. Do dnia 6 lutego 2019 r. wpłynęły opinie od:

  • podzespołu Katedry Grafiki Warsztatowej;
  • podzespołu Katedry Komunikacji Wizualnej i Katedry Książki i Ilustracji;
  • podzespołu Katedry Rysunku i Malarstwa i Katedry Multimediów.

Na bazie powyższych opinii przewodniczący zespołu przygotował podsumowanie, które – po zatwierdzeniu przez członków Zespołu – zostało przekazane dnia 12 marca 2019 r. Dziekanowi Wydziału do dalszego procedowania.