Granty 2016

KONKURS NA DOFINANSOWANIE BADAŃ NAUKOWYCH DLA MŁODYCH PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH ORAZ UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016


Konkurs na dofinansowanie badań naukowych dla młodych pracowników naukowych oraz uczestników studiów doktoranckich. W konkursie mogą wziąć udział młodsi pracownicy naukowi, zatrudnieni na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie w pełnym wymiarze godzin, którzy nie ukończyli 35 roku życia, oraz uczestnicy studiów doktoranckich.

Wnioskowane w konkursie badania powinny mieć charakter artystyczno-naukowy i poruszać zagadnienia związane zarówno z własną twórczością artystyczną, a także zawierać propozycje projektów naukowo-badawczych związanych z dziedziną sztuk pięknych. Szczegółowe informacje zawiera Regulamin.

Wnioski, w trybie konkursowym, zostaną ocenione przez powołaną przez Dziekana Komisję, która przyzna:

3 granty dla młodszych pracowników naukowych
5 grantów dla uczestników studiów doktoranckich

Wnioski należy składać w formie elektronicznej w nieprzekraczalnym terminie 09.09.2016 r. z wykorzystaniem poniższego formularza:


FORMULARZ ONLINE


Regulamin przyznawania środków finansowych: