Historia Wydziału

W 1922 r. – powstała na początku XX wieku – Szkoła Sztuk Pięknych została upaństwowiona. W 1932 uzyskała nazwę Akademii Sztuk Pięknych, a w 1934 pełnię praw akademickich. W programie szkoły od początku mocno akcentowana była rola sztuki użytkowej. Równorzędne traktowanie sztuki „czystej” i „stosowanej” od początku było cechą wyróżniającą warszawską uczelnię, szczególnie w porównaniu z bardziej tradycyjną akademią krakowską.Spośród pierwszych profesorów uczelni grafiką zajmowali się Ferdynand Ruszczyc i Edward Trojanowski. Prowadzone były wtedy zajęcia z akwaforty, fluoroforty oraz projektowano plakaty i inne druki użytkowe. Pierwszą w historii szkoły pracownię graficzną prowadził w latach 1918-1920 Edward Trojanowski. Upaństwowienie szkoły dało impuls do uporządkowania struktury i programów nauczania oraz rozwoju szkoły jako nowoczesnej uczelni artystycznej. Uczelnia pozostała jednowydziałowa, co wzmacniało rolę autorskich pracowni. Jedną ze specjalizacji, którą student mógł wybrać po ukończeniu wspólnego dla wszystkich pierwszego roku, była grafika. W końcu 1922 r. stanowisko profesora grafiki objął Władysław Skoczylas, który do 1934 r. prowadził jedną z wiodących pracowni uczelni. W 1926 powstała Katedra Grafiki Użytkowej, prowadzona przez Edmunda Bartłomiejczyka.
2926Po II wojnie światowej właśnie graficy odbudowywali tradycję i materialny byt uczelni. Pierwszym rektorem został Stanisław Ostoja-Chrostowski, uczeń i następca Skoczylasa, jednym z najważniejszych jego współpracowników był Edmund Bartłomiejczyk. Śmierć obu profesorów zachwiała tym procesem przywracania grafice jej pozycji w strukturze uczelni. Połączenie Akademii z dawną Miejską Szkołą Sztuk Zdobniczych i Malarstwa, które nastąpiło w 1950 r., wzmocniło kierunek projektowania graficznego. W 1951 Pracownię Książki i Ilustracji objął Jan Marcin Szancer, a w 1952 nastąpiło otwarcie dwóch pracowni plakatu prowadzonych przez Henryka Tomaszewskiego i Józefa Mroszczaka, pedagogów związanych z „polską szkołą plakatu”. W latach 1957-58 Akademia przeszła reformę, w wyniku której stała się uczelnią o czterech wydziałach: Malarstwa, Rzeźby, Architektury i Grafiki, z tym że studia na Wydziale Grafiki rozpoczynały się po 2-letnim studium ogólnym przynależnym do Wydziału Malarstwa.Pełną autonomię Wydział Grafiki uzyskał w 1968 r. Od tej pory wydział funkcjonuje w strukturze uczelni na nie zmienionych zasadach (nie licząc zmian wewnętrznych takich jak powstawania nowych pracowni, kierunków nauczania, itp.) W 1996 na Wydziale Grafiki nastąpiła inauguracja 3-letnich studiów niestacjonarnych. W 1999 roku uruchomiono niestacjonarne studia magisterskie, które doczekały się pierwszych dyplomantów w 2002 r. W 2005 r. rektor podpisał akt notarialny przejęcia na własność nieruchomości z budynkiem przy ul. Spokojnej 15 w Warszawie. Uczelnia rozpoczęła remont stojącego na posesji zabytkowego budynku z przeznaczeniem na pracownie, sale wykładowe i ekspozycyjne mające służyć głównie studiom niestacjonarnym prowadzonym na Wydziale Grafiki. W roku 2015 na wydziale zostały uruchomione studia niestacjonarne prowadzone w trybie zaocznym. Wieloletnimi dydaktykami wydziału byli i są m.in.: Maciej Buszewicz, Halina Chrostowska, Leszek Hołdanowicz, Zygmunt Januszewski, Zygmunt Magner, Lech Majewski, Józef Mroszczak, Andrzej Nowaczyk, Julian Pałka, Teresa Pągowska, Piotr Smolnicki, Janusz Stanny, Waldemar Świerzy, Jerzy Tchórzewski, Henryk Tomaszewski, Mieczysław Wasilewski, Andrzej Węcławski, Stanisław Wieczorek, Władysław Winiecki. 

2927

 Ważną inicjatywą Wydziału Grafiki było zapoczątkowanie przyznawania przez ASP doktoratów honoris causa. Pierwszym wyróżnionym był Yusaku Kamekura, kolejnymi laureatami z inicjatywy Wydziału Grafiki zostali Umberto Eco i Andrzej Wajda. Ponadto Wydział Grafiki jest organizatorem Międzynarodowego Triennale Sztuk Graficznych im. T. Kulisiewicza oraz cyklicznej wystawy „Oblicza rysunku”. Pedagodzy wydziału biorą także udział w pracach organizacyjnych Międzynarodowego Biennale Plakatu w Warszawie.


Dziekani wydziału w latach 1950-2020:

 • Wacław Radwan (1950-1951)
 • Edward Czerwiński (1951-1952)
 • Tadeusz Kulisiewicz (1952-1954)
 • Józef Mroszczak(1954-1958)
 • Stanisław Poznański (1958-1959)
 • Henryk Tomaszewski (1959-1964)

Od 1968 dziekani Wydział Grafiki funkcjonuje jako samodzielna jednostka. Dziekanami byli:

 • Józef Mroszczak(1968-1969)
 • Antoni Łyżwański(1969-1972)
 • Henryk Tomaszewski (1972-1974)
 • Leszek Hołdanowicz(1974-1980)
 • Janusz Przybylski (1980-1981)
 • Tadeusz Jodłowski (1981-1984)
 • Stanisław Wieczorek (1984-1987)
 • Henryk Chyliński (1987-1990)
 • Lech Majewski (p.o. dziekana w okresie 03-11.1990.)
 • Rafał Strent (1990-1996)
 • Stanisław Wieczorek (1996-2002)
 • Andrzej Węcławski (2002-2008)
 • Piotr Smolnicki (2008-2012)
 • Błażej Ostoja Lniski (2012-2020)
 • Jacek Staszewski (2020-)

Fot. 1. Pałac Czapskich (dzisiejsza siedziba ASP) na początku XX w. Wikimedia Commons
Fot. 2. Siedziba ASP w Warszawie w chwili obecnej. Marcin Białek. Wikimedia Commons