Informacje

WYDZIAŁ GRAFIKI
Wymagana zawartość portfolio (teczki):

  • 4 szkicowniki w formacie pomiędzy A5 a A3 o objętości minimum 20 stron, zawierające różnorodne szkice i notatki rysunkowe wykonane dowolną techniką rysunkową lub malarską;
  • 10 drobnych (maksimum A4) form rysunkowych i malarskich (rysowanych lub malowanych z natury lub też będące własnymi kompozycjami);
  • 10 fotografii w formacie A4 lub A3 (mogą to być odbitki fotograficzne lub też wydruki zdjęć będące np. fotograficznym zapisem motywu lub inspiracji);
  • 10 rysunków w formacie pomiędzy 50×70 cm a 100×70 cm (5 z nich musi być pracami studyjnymi aktu lub postaci w przestrzeni) wykonanych dowolną techniką rysunkową;
  • 5 prac malarskich na papierze w formacie zawierającym się pomiędzy 50×70 cm a 100×70 cm. wykonanych dowolną techniką malarską.


REGULAMIN ZASAD I KRYTERIÓW PRZYJĘĆ NA STUDIA W AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w WARSZAWIE na rok akademicki 2018/2019

Organizacja roku akademickiego 2017/2018