IV Pracownia Rysunku i Malarstwa


STRUKTURA WYDZIAŁU – POWRÓT


Dr hab. Piotr Siwczuk
Dr Marcin Jurkiewicz


STUDIA STACJONARNE. I ROK


STUDIA STACJONARNE II ROK


Pracownia jest przestrzenią dialogu z tradycją, ale przede wszystkim ścieżką indywidualnego rozwoju i nieskrępowanego eksperymentu. Poruszamy się w przestrzeni określonej przez dyscypliny rysunku i malarstwa, budując realizacje zarówno w oparciu o klasyczne podstawy jak i poszukując nowych autorskich rozwiązań. Ich zakres zależy w dużej mierze od aktywności i odwagi kreacyjnej studenta.