Jacek Staszewski. O abstrakcji


| o mnie | program wyborczy | o linii | o figuracji | o abstrakcji | o rysunku | o akademii |


Abstrakcja geometryczna prezentuje świat form elementarnych, poddanych rygorystycznym prawidłom kompozycji i konstrukcji. Ten rodzaj myślenia odrzuca wszystko to, co wydaje się być przypadkowe i niezaplanowane, stojące w świadomej opozycji do działań harmonijnych i zarazem przewidywalnych. Abstrakcja geometryczna to poszukiwanie ładu i harmonii w oderwaniu od miękkości, nieprzewidywalności, zmienności i niejednoznaczności jaką oferuje spontaniczny gest. Sztuka geometryczna czerpie z technologii, śmiało wkracza w te obszary, w których do tej pory była nieobecna. Wymyka się wszelkim doktrynom i nakreślonym wcześniej porządkom.