Jacek Staszewski. O Akademii


| o mnie | program wyborczy | o linii | o figuracji | o abstrakcji | o rysunku | o akademii |


Akademia jest moim światem. Jeśli można o mnie powiedzieć, że uczę studentów rysować to jest to dla mnie komplement. Pracownia rysunku na Akademii, to miejsce spotkania, wkraczania w zagadnienia sztuki – zarówno tej najnowszej jak i dawnej. Poprzez tematy ćwiczeń i poruszane w nich problemy studenci mają możliwość poznania „anatomii” sztuki. Mogą uczestniczyć w procesie powstawania dzieła. Mogą samodzielnie analizować problem na każdym etapie jego powstawania. Począwszy od koncepcji, poprzez etap realizacji, łącznie z ostatnim, kiedy praca – rysunek, obiekt, instalacja – stają się niezależnym tworem (artefaktem), poddanym zewnętrznym osądom i ocenie. Pracownia to także miejsce dyskusji, dialogu i otwartości na różne postawy i poglądy. Jest prezentacją stanowisk i refleksji, miejscem wzajemnego podpatrywania, dzielenia się doświadczeniem – czyli tym wszystkim, czym powinno być studiowanie.