Jacek Staszewski. O figuracji


| o mnie | program wyborczy | o linii | o figuracji | o abstrakcji | o rysunku | o akademii |


Nie istnieje coś takiego jak problem formy. Możemy długo patrzeć i nic nie zobaczyć, gdyż światem jest nie tylko to, co widzimy ale i to, co znajduje się poza naszymi możliwościami postrzegania. Figura wyraża niesłychanie dużo. Zawsze zajmowały mnie wzajemne relacje zachodzące pomiędzy moimi modelami, ich stosunek do siebie, do przedmiotów i świata, który je otaczał. Człowieka postrzegam jako część natury. Natury, która bezsprzecznie wszystkim rządzi.