Jacek Staszewski. O linii


| o mnie | program wyborczy | o linii | o figuracji | o abstrakcji | o rysunku | o akademii |


Linia jest przedmiotem powszechnej eksploracji, w tym także w zakresie jej semiotycznych i fenomenologicznych konotacji, nawiązując do euklidesowej definicji. Linia jest nośnikiem czystego przekazu graficznego opisującego świat. Badając jej charakter odkrywam na nowo przynależne jej formy i funkcje. Linia jest dla rysownika tym, czym dla lingwisty słowo – aktem świadomości. Dzięki jej zrozumieniu i przyswojeniu pojęcia linearności, uruchomiony zostaje proces poznawczy. Grafit, tusz czy też ekranowy piksel są niczym innym jak ciągle poszerzającymi się możliwościami rysunkowej, linearnej obserwacji świata.