Jacek Staszewski. O rysunku


| o mnie | program wyborczy | o linii | o figuracji | o abstrakcji | o rysunku | o akademii |


Na początku zawsze jest rysunek – rysunek przynależny od zawsze podstawowej i fundamentalnej działalności twórczej. Z czysto technicznego punktu widzenia rysunek jest najprostszą sztuką. Można powiedzieć, że rysowanie polega na świadomym stawianiu linii i kresek, a użyte ku temu środki mają raczej znaczenie drugorzędne, pomimo, że tak zestawiona całość ma wpływ na ostateczny wygląd dzieła. Dzięki technologicznej prostocie rysunek w ewidentny sposób jest obrazem czystej artystycznej wizji bez konieczności używania etapów pośrednich.