Katedra Grafiki Warsztatowej


Kierownik Katedry

Prof.  Błażej Ostoja Lniski


Program Katedry

Katedra Grafiki Warsztatowej należy do podstawowych katedr na kierunku grafika prowadzonym w ASP w Warszawie. Ma ogromną tradycję, sięgającą okresu międzywojennego XX wieku. Powstała w 1922 roku. Aktualnie współtworzy dorobek artystyczny ASP w Warszawie, uczestniczy w procesie dydaktycznym opartym o tradycję i nowoczesność, jest otwarta na nowe, innowacyjne metody kształcenia.
Szeroki zakres kształcenia przygotowuje absolwentów do świadomego i odpowiedzialnego realizowania własnych koncepcji artystycznych w dziedzinie grafiki artystycznej. Świadome wykorzystanie możliwości tradycyjnego i współczesnego warsztatu graficznego w pracy artysty grafika. Umożliwia również podjęcie pracy w instytucjach kultury oraz pracy nauczyciela akademickiego lub nauczyciela w szkolnictwie podstawowym lub średnim (po uzupełnieniu wiedzy z zakresu pedagogiki sztuki). Program przygotowuje do podjęcia studiów doktoranckich w wybranej dziedzinie sztuki.
Program obejmuje współczesne i klasyczne metody druku stosowane w grafice artystycznej, poznanie różnorodnych technik graficznych oraz ukazanie możliwości technicznych i artystycznych warsztatu  graficznego. Przygotowanie studenta do twórczego posługiwania się warsztatem graficznym. Wykorzystanie współczesnego warsztatu graficznego /druku cyfrowego, offsetowego, serigrafii, transferu między technikami/w korelacji z tradycyjnymi technikami druku wklęsłego (akwaforta, akwatinta), wypukłego (linoryt) i płaskiego (litografia) jako istotny bodziec kreacyjny w procesie dydaktycznym i twórczym. Poszerzenie zakresu pojmowania i oddziaływania współczesnej grafiki, zmiana jej definicji. Rozwijanie osobowości i kreatywności studenta ma w konsekwencji doprowadzić do przygotowania i zrealizowania pracy dyplomowej. Praca dyplomowa ma być świadectwem jego dojrzałości artystycznej i wyznaczać dalszy kierunek jego rozwoju.


Pracownia Litografii dla studentów I-V roku

Pracownia podstaw Grafiki Warsztatowej dla studentów I roku

I Pracownia Grafiki Warsztatowej (dyplomująca) dla studentów III-V roku

II Pracownia Grafiki Warsztatowej (dyplomująca) dla studentów III-V roku

III Pracownia Grafiki Warsztatowej dla studentów III-V roku


  • Mgr Maciej Deja
  • Mgr Zygmunt Księżakowski
  • Mgr Robert Kurzaj
  • Mgr Łukasz Zembaty