II Pracownia Grafiki Warsztatowej (dyplomująca) dla studentów III-V roku


PROF. ZW. ANDRZEJ WĘCŁAWSKI


DR MATEUSZ DĄBROWSKI


DR KAMIL ZALESKI


Pracownia powstała w2007 roku, jako jedna z pierwszych oferująca studentom nowego typu program nauczania grafiki opartej o nowe media i tradycyjny warsztat graficzny. Podstawowym jego założeniem jest rozwijanie kreacyjnej i artystycznej wrażliwości studenta, dbałość o jego rozwój intelektualny i pobudzanie zainteresowania sztuką. Ważnym elementem programu jest przekazywanie wiedzy z zakresu technologii grafiki:  technik druku cyfrowego, druku offsetowego, serigrafii, technik przedrukowych jak też klasycznych technik graficznych / akwaforty, akwatinty, suchorytu/ oraz unikatowych metod tworzenia obrazu graficznego.
Podstawowym zadaniem jest przygotowanie studenta do twórczego posługiwania się złożonym warsztatem graficznym, który pozwoli na swobodne wyrażanie jego koncepcji artystycznych. Swoboda w posługiwaniu się współczesnym warsztatem cyfrowym w połączeniu z wiedzą o tradycyjnych technikach graficznych stanowi silny bodziec kreacyjny w procesie dydaktycznym.
Program obejmuje również zespół zagadnień tematycznych i ćwiczeń praktycznych analizujących jak poprzez rozszerzenie warsztatu o nowe media zmienia się miejsce, rola, sposób tworzenia i oddziaływania grafiki warsztatowej: jak zmienia się definicja grafiki, problem i zastosowanie niematerialnej matrycy, proces zapisu cyfrowego jako źródła kreacji, nowe miejsca prezentacji / grafika artystyczna w sieci internetowej, w przestrzeni publicznej, wykorzystanie grafiki do  realizacji pokazów multimedialnych i instalacji graficznych /.
Stawiane przed studentami problemy wymagają twórczej interpretacji, kreatywności i wiedzy teoretycznej oraz rozwijania umiejętności autoprezentacji. W ramach programu organizowane są wystawy, wykłady, warsztaty, pokazy filmowe i multimedialne z zakresu kultury współczesnej.

Pracownia posiada odpowiednie zaplecze warsztatowe /elektroniczne i tradycyjne/, dobrze przygotowaną przestrzeń ekspozycyjną, bogatą bibliotekę. W ramach posiadanej przestrzeni prowadzona jest Galeria Pracowni nr 6. Organizowane są indywidualne i zbiorowe wystawy prac studentów, pokazy dyplomowe i wystawy zapraszanych artystów. Pracownia posiada stronę internetową /pracownia6.com/ , profil na Facebooku /galeria pracowni nr 6/ oraz wydaje okolicznościowe wydawnictwa. W pracowni prowadzone są zajęcia dla studentów studiów stacjonarnych, niestacjonarnych (licencjackich i magisterskich), studentów studiów doktoranckich i studentów z innych wydziałów. 

Zagadnienia uwzględniane w zadaniach dla studentów:

 • techniki klasyczne
 • techniki mieszane /cyfrowe i klasyczne/
 • techniki cyfrowe
 • offset
 • serigrafia
 • druk na różnych materiałach, nowe materiały w grafice artystycznej
 • formy przestrzenne w grafice
 • instalacje graficzne
 • grafika w przestrzeni publicznej, nowe przestrzenie ekspozycyjne
 • grafika wielkoformatowa
 • grafika artystyczna a multimedia 

Przykładowe  zadania:

 • Poszukiwanie nowej przestrzeni
 • „Przemiana” – forma plaska, forma przestrzenna
 • Opozycje
 • Historia/opowieść
 • Czas teraźniejszy, czas przeszły
 • Iluminacja
 • Coś osobistego
 • Obraz rzeczywisty/ obraz abstrakcyjny
 • Ewolucja/rewolucja
 • „Interwencja” – zadanie w plenerze
 • Opozycje – dyptyk
 • Plac zabaw, gra
 • Przedmioty – transformacja
 • Dynamika/statyka