III Pracownia Grafiki Warsztatowej (dyplomująca) dla studentów III-V roku


PROF. ZW. AGNIESZKA CIEŚLIŃSKA-KAWECKA


DR HAB. WOJCIECH TYLBOR KUBRAKIEWICZ


Celem kształcenia studentów jest przekazywanie doświadczeń oraz wiedzy na temat współczesnej sztuki graficznej. Kształtowanie różnorodnych postaw artystycznych, rozwijanie kreatywnego sposóbu myślenia w oparciu o elementy warsztatu graficznego. Współcześnie prezentowane na wystawach prace, pokazują jak myślenie graficzne a przede wszystkim pojęcie matrycy – idei, zakodowanego wzoru, przenika do wielu działań artystycznych. Z drugiej strony widzimy jak nowoczesne materiały i technologie wkraczają do klasycznych form warsztatowych, zmieniając kształt i obraz grafiki warsztatowej. Te i inne rozwaźania kształtujące świadomość twórczą studentów, mają swoje miejsce w procesie edukacji. Program pracowni otwarty jest na eksperymenty warsztatowe związane z użyciem nowych narzędzi, technologii czy materiałów. Przykłady tworzenia nowych metod opracowywania matrycy czy autorskie techniki wykreowane przez współczesnych artystów, pracujących w obszarze warsztatu graficznego, wpisane są w cykl wykładów, prezentujący najnowsze osiągnięcia w dziedzinie grafiki. Wykłady uzupełniane są informacjami o aktualnych imprezach i konkursach graficznych na świecie.

Pracownia prowadzi cykle ćwiczeń realizowanych w klasycznych technikach graficznych: linorytu, drzeworytu, suchorytu, akwaforty, akwatinty, odprysku, miękkiego werniksu, szablonu, oraz metod transferu obrazu na matryce. Są to zadania czysto formalne, pokazujące piękno i szlachetność użytych technik graficznych. Pracownia współpracuje z Zakładem Teorii WG realizując zadania programowe dla studentów II roku oraz z Fundacją im. Mariusza Kazany organizując w pracowni: wykłady, prezentacje czy ekspozycje graficzne.