Prof. zw. Piotr Smolnicki

Urodzony w 1952 r. w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem dziekańskim w Akademii Sztuk Pięknych – Wydział Grafiki w pracowni grafiki warsztatowej, prof. H.Chrostowskiej, aneks z malarstwa pod kierunkiem prof. T. Pągowskiej -1982, prowadzi pracownię dyplomowa grafiki artystycznej (warsztatowej) II, III, IV, V r. studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, zaocznych i doktoranckich na wydziale grafiki ASP w Warszawie. 2005 – 2008 prodziekan studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, kierownik studiów doktoranckich wydziału grafiki ASP w Warszawie. Dziekan Wydziału Grafiki kadencji 2008-2012. Profesor zwyczajny Wydziału Sztuki Nowych Mediów Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych.