Prof. zw. Błażej Ostoja Lniski

prof. zw. Błażej Ostoja Lniski urodził się w 1974 w Czersku; profesor sztuk plastycznych. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (1994–1999). Dyplom zrealizował na Wydziale Malarstwa w pracowni prof. Rajmunda Ziemskiego, uzupełniony o aneks z litografii u prof. Władysława Winieckiego. W 2008 roku został laureatem Nagrody im. Tadeusza Kulisiewicza. Jest wielokrotnym laureatem warszawskiego konkursu Najlepsza Grafika Miesiąca. W latach 2011 i 2014 był laureatem nagrody PTWK za Najpiękniejszą Książkę Roku oraz Nagrody Honorowej Towarzystwa Bibliofilów Polskich (2011). Prowadzi Pracownię Litografii (dla studentów I–V roku) na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie. Od 2012 roku pełni funkcję dziekana Wydziału Grafiki oraz od 2016 roku kierownika Katedry Grafiki Warsztatowej.