Zajęcia z Grafiki Warsztatowej dla studentów I roku (grupa 1)


DR WOJCIECH TYLBOR-KUBRAKIEWICZ


Zajęcia z podstaw grafiki warsztatowej mają charakter propedeutyczny. Zadaniem pracowni jest zapoznanie studentów z grafiką jako integralną dziedziną sztuki oraz zaznajomienie ich z możliwościami i zasadami funkcjonowania warsztatu graficznego. Nauka w pracowni ma na celu zainteresowanie przyszłych artystów grafiką artystyczną i rozbudzenie ich chęci do zgłębiania tajników tej sztuki. Program ma na celu uświadomienie studentom procesu jako uporządkowanego w czasie ciągu zmian i stanów zachodzących po sobie, który jest nierozerwalnie związany ze sztuką graficzną, a także poznanie roli matrycy jako nośnika obrazu, co stanowi istotę grafiki.

Nauka klasycznych technik graficznych stanowi kluczowy element w metodologii nauczania podstaw grafiki warsztatowej. Podczas zajęć studenci poznają techniki druku wypukłego, wklęsłego oraz metody alternatywne. Uczą się jak wykorzystywać w pracy z matrycą swoje umiejętności rysunkowe, w jaki sposób za pomocą kreski i plamy oddać w swojej pracy światło i przestrzeń.

Zapoznają się z obsługą znajdujących się na wyposażeniu pracowni urządzeń, poznają rodzaje farb graficznych i papierów.