Katedra Komunikacji Wizualnej


Kierownik Katedry

Prof. Lech Majewski


Pracownia Podstaw Projektowania Graficznego dla studentów I-II roku

Pracownia Typografii dla studentów I roku

Pracownia Komunikacji Wizualnej i Projektowania Plakatu dla studentów III-V roku

  • Dr Michał Jędrczak