Pracownia Podstaw Projektowania Graficznego dla studentów I-II roku


PROF. ZW. PIOTR GARLICKI


DR PAWEŁ OSIAL


Program nauczania w Pracowni Podstaw Projektowania Graficznego Wydziału Grafiki warszawskiej ASP obejmuje dwa pierwsze lata studiów. Celem pracowni jest nauka metod, dzięki którym studenci będą potrafili nadawać myśli formę plastyczną, w rezultacie przekształcając ją w skończony projekt.

Nauka przejścia od analizy intelektualnej poprzez studium rysunkowe do postaci syntetycznej, pozbawionej wszelkich zbędnych elementów, jest jednym z podstawowych założeń dydaktycznych na I roku studiów. Pogłębiona praca nad formą, kolorem, walorem czy przestrzenią ma na celu unaocznienie możliwości
i bogactwa języka plastycznego.

Przed studentami II roku stawiane jest bardziej złożone zadanie, polegające na tworzeniu identyfikacji wizualnej wybranej firmy, instytucji lub wydarzenia. Ściśle połączone z doświadczeniami zdobytymi w pierwszych dwóch semestrach nauki, projektowanie rozpoczyna się od stworzenia znaku graficznego (sygnetu), następnie obejmuje zagadnienia związane z siatką modularną, kolorem i typografią, aby w kolejnych odsłonach zająć się problematyką wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji wizualnej.