Dr hab. Zdzisława Ludwiniak, prof. ASP

Ukończyła Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w 1987 roku. Studiowała malarstwo w pracowni prof. Teresy Pągowskiej. Od momentu otrzymania dyplomu uczelni związana jest z nią pracą dydaktyczną. Stopień doktora habilitowanego otrzymała w 2007 roku. Obecnie prowadzi pracownię malarstwa i rysunku dla II i III roku na Wydziale Grafiki warszawskiej ASP studiów niestacjonarnych. Prezentowała swoje obrazy i rysunki na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i poza jego granicami. Jest laureatką XI Międzynarodowego Biennale Rysunku w Cleveland w Anglii. Jej twórczość w dziedzinie rysunku to świat fikcji wywodzący się z realnego świata, oparty mocno na czerni i bieli. 

Prezentowane prace to cykl rysunków: „Panta rhej – Wszystko płynie“. 

Wykonane tradycyjnymi technikami: ołówek, węgiel, kredka (2010-2015). Tematem nawołują do pamięci o przemijaniu.