Ta strona używa polityki Cookies (ciasteczek). polityka cookiesx

Akademia Sztuk Pięknych

Wydział Grafiki


PROF. ZW. PAWEŁ NOWAK


DR MICHAŁ CHOJECKI


Propozycja naszego programu dydaktycznego opiera się na pięciu filarach, które służą nadrzędnemu celowi, jakim jest zapewnienie studentowi możliwości zrównoważonego rozwoju, zdobywania wiedzy i umiejętności w ramach zajęć 
z malarstwa na Wydziale Grafiki.

Są to następujące punkty:

Środki do realizacji programu:

Pracownia
Powyższe punkty łączą się w kluczowym dla naszego procesu dydaktycznego miejscu, jakim jest pracownia. Rozumiemy ją jako:

Wystawy
Funkcjonowanie przy pracowni galerii studenckiej jest fundamentem współczesnego procesu dydaktycznego. Galeria ma na celu stworzyć możliwość konfrontacji studenta i jego prac z publicznością, rzucić nowe światło na prace, budować umiejętność robienia kolejnych kroków na drodze artystycznego rozwoju. Dzięki temu, student zyskuje bardzo ważne doświadczenie ekspozycyjne i umiejętność autoprezentacji. Wystawy realizowane poza murami uczelni dzięki współpracy z partnerami zewnętrznymi dają szansę rozwinąć skrzydła najzdolniejszym studentom 
i umożliwić im debiut.

Wyjazdy
Wyjazdy i plenery są niezwykle ważanym elementem naszego programu dydaktycznego. Można je podzielić na:

Kursy, warsztaty i szkolenia
W ramach zajęć student otrzymuje możliwość zdobycia kompletu tradycyjnych umiejętności warsztatowych. W pracowni odbywają się kursy z klasycznych technologii malarskich jak i warsztaty ze zbijania podobrazi i ucierania gruntu.

Zadania
Proces dydaktyczny opiera się na dialogu, a co za tym idzie na wyznaczaniu indywidualnych celów i zadań dla każdego studenta, a w uzasadnionych przypadkach również dla grupy studentów. Tematy zadań dostosowane są do obranej przez studenta drogi twórczej. 
W zależności od kontektu pojawiają się zadania od stricte technicznych aż do konceptualnych.

Malarstwo
Podstawą dziedziną kształcenia w naszym programie jest malarstwo w każdej formie i technice, również malarstwo jako specyficzny rodzaj myślenia o sztuce. Malarstwo jest punktem wyjścia, od którego zaczynamy refleksję na temat sztuki. Malowanie nie jest obowiązkowe, ale w przypadku odejścia od malarstwa obowiązkowe jest uzasadnienie.


 

Wydarzenia

Więcej