I Pracownia Malarstwa dla studentów II-V roku


PROF. ZW. PAWEŁ NOWAK


DR MICHAŁ CHOJECKI


Propozycja naszego programu dydaktycznego opiera się na pięciu filarach, które służą nadrzędnemu celowi, jakim jest zapewnienie studentowi możliwości zrównoważonego rozwoju, zdobywania wiedzy i umiejętności w ramach zajęć 
z malarstwa na Wydziale Grafiki.

Są to następujące punkty:

 • Stymulowanie rozwoju warsztatowego i kompetencji technicznych
 • Nauka krytycznego myślenia, refleksji na temat własnej pracy jak i szerokich obszarów kultury
 • Kształtowanie osobistej wrażliwości na świat
 • Rozwój kompetencji społecznych przez dialog w grupie poprzez sztukę
 • Bliski i personalny kontakt na linii pedagog-student

Środki do realizacji programu:

Pracownia
Powyższe punkty łączą się w kluczowym dla naszego procesu dydaktycznego miejscu, jakim jest pracownia. Rozumiemy ją jako:

 • miejce pracy – w wymiarze dosłownym dostosowane do procesu twórczości malarskiej
 • środowisko pracy – czyli przede wszystkim miejsce tworzone przez bliskich sobie ludzi w celu dialogu o sztuce w wymiarze praktycznym 
i teoretycznym.

Wystawy
Funkcjonowanie przy pracowni galerii studenckiej jest fundamentem współczesnego procesu dydaktycznego. Galeria ma na celu stworzyć możliwość konfrontacji studenta i jego prac z publicznością, rzucić nowe światło na prace, budować umiejętność robienia kolejnych kroków na drodze artystycznego rozwoju. Dzięki temu, student zyskuje bardzo ważne doświadczenie ekspozycyjne i umiejętność autoprezentacji. Wystawy realizowane poza murami uczelni dzięki współpracy z partnerami zewnętrznymi dają szansę rozwinąć skrzydła najzdolniejszym studentom 
i umożliwić im debiut.

Wyjazdy
Wyjazdy i plenery są niezwykle ważanym elementem naszego programu dydaktycznego. Można je podzielić na:

 • warsztaty i plenery robocze, nastawione na intensywny czas pracy 
i relizację konkretnego projektu
 • wyjazdy i plenery „na bagna”, czyli kilkudniowe wyjazdy integracyjne bez zaplanowaj pracy, mające na celu integrować środowisko, być źródłem doświadczeń i inspiracji
 • wyjazdy badawcze, czyli konkretnie zaplanowane wyjazdy powiązane z projektami realizowanymi w pracowni polegające na zdobyciu materiałów do pracy artystycznej.
 • objazdówki, krótkie wyjazdy w celu zwiedzania lub obejrzenia konkretnej wystawy w różnych miastach kraju
 • wyjazdy międzynarodowe do dużych ośrodków artystycznych (takich jak Berlin, Biennale w Wenecji) w celu konfrontacji z najnowszymi nurtami w sztuce współczesnej.

Kursy, warsztaty i szkolenia
W ramach zajęć student otrzymuje możliwość zdobycia kompletu tradycyjnych umiejętności warsztatowych. W pracowni odbywają się kursy z klasycznych technologii malarskich jak i warsztaty ze zbijania podobrazi i ucierania gruntu.

Zadania
Proces dydaktyczny opiera się na dialogu, a co za tym idzie na wyznaczaniu indywidualnych celów i zadań dla każdego studenta, a w uzasadnionych przypadkach również dla grupy studentów. Tematy zadań dostosowane są do obranej przez studenta drogi twórczej. 
W zależności od kontektu pojawiają się zadania od stricte technicznych aż do konceptualnych.

Malarstwo
Podstawą dziedziną kształcenia w naszym programie jest malarstwo w każdej formie i technice, również malarstwo jako specyficzny rodzaj myślenia o sztuce. Malarstwo jest punktem wyjścia, od którego zaczynamy refleksję na temat sztuki. Malowanie nie jest obowiązkowe, ale w przypadku odejścia od malarstwa obowiązkowe jest uzasadnienie.