Prof. zw. Paweł Nowak

Urodził się w 1965 roku. W latach 1985–90 studiował na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom z grafiki warsztatowej realizował u prof. Rafała Strenta, aneks z malarstwa u prof. Jerzego Tchórzewskiego. Od 1989 roku pracuje w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Grafiki, gdzie obecnie prowadzi pracownię malarstwa. W 2005–2012 roku był kierownikiem Katedry Malarstwa i Rysunku. Również od 2005 prowadzi pracownię rysunku w Polsko Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych. W 2013 r. uzyskał stopień profesora zwyczajnego. Od 2008 roku pełni funkcję prorektora ds. artystycznych i naukowych. W 2002 założył Galerię Aspekt w ASP w Warszawie, do 2008 pełnił funkcję kierownika galerii. Jako kurator przygotował około 20 wystaw. W 2009 roku założył Galerię Salon Akademii w ASP w Warszawie. Pomysłodawca „Coming Out – Najlepsze Dyplomy” dorocznej wystawy prezentującej najlepsze dyplomy z wydziałów ASP w Warszawie. Współorganizator „Akademii otwartej” corocznej wystawy końcoworocznej, pokazującej dorobek studentów.
 Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, instalacją i multimediami.