I Pracownia Rysunku dla studentów I roku


PROF. ZW. HUBERT BORYS


DR  ARKADIUSZ RUCHOMSKI


Pracownia malarstwa i rysunku dla studentów I roku studiów stacjonarnych rozwija, pogłębia i rozszerza umiejętności w zakresie rysunku i malarstwa. Podstawą naszej pracy jest obserwacja rzeczywistości i studium z natury, a celem rozwój wyobraźni plastycznej i podniesienie możliwości kreacyjnych młodych artystów na możliwie najwyższy poziom. Pracujemy dużo i uparcie na każdych zajęciach, z zaangażowaniem i radością tworzenia ciekawych rysunków i obrazów, które prezentujemy na wystawie końcoworocznej.