Ta strona używa polityki Cookies (ciasteczek). polityka cookiesx

Akademia Sztuk Pięknych

Wydział Grafiki


PROF. ZW. HUBERT BORYS


MGR ARKADIUSZ RUCHOMSKI


Pracownia malarstwa i rysunku dla studentów I roku studiów stacjonarnych rozwija, pogłębia i rozszerza umiejętności w zakresie rysunku i malarstwa. Podstawą naszej pracy jest obserwacja rzeczywistości i studium z natury, a celem rozwój wyobraźni plastycznej i podniesienie możliwości kreacyjnych młodych artystów na możliwie najwyższy poziom. Pracujemy dużo i uparcie na każdych zajęciach, z zaangażowaniem i radością tworzenia ciekawych rysunków i obrazów, które prezentujemy na wystawie końcoworocznej.


 

Wydarzenia

Więcej