Prof. zw. Hubert Borys

Dyplom uzyskałem w 1974 roku w dziedzinie malarstwa w pracowni prof. Michała Byliny ze specjalizacją dodatkową w zakresie grafiki warsztatowej wykonanym w pracowni prof. Haliny Chrostowskiej. Po dyplomie, od października 1974 roku, rozpocząłem staż asystencki w pracowni drzeworytu i linorytu prof. Haliny Chrostowskiej na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie. W pracowni, zgodnie z podziałem pracy zaproponowanym przez kierownika pracowni prof.. Halinę Chrostowską opiekowałem się studentami specjalizacji dodatkowej III, IV i V roku studiów z Wydziału Malarstwa uczęszczającymi do pracowni drzeworytu linorytu. Od października 1983 roku pracowałem jako asystent w pracowni malarstwa prof. Eugeniusza Markowskiego.
W 1984 roku Rada Wydziału Grafiki powierzyła mi prowadzenie pracowni rysunku dla III, IV i V-go roku studiów. W 1998 roku, po wygranym konkursie objąłem stanowisko profesora w pracowni malarstwa i rysunku dla I i II roku studiów na Wydziale Grafiki. W 1990 roku uzyskałem drugi stopień specjalizacji (habilitację). 1 1997 roku po przewodzie przeprowadzonym na ASP w Warszawie Prezydent RP przyznał mi tytuł profesora sztuk plastycznych.
Od 1973 roku biorę stały i aktywny udział w licznych prezentacjach i wystawach sztuki polskiej w kraju i za granicą, zwłaszcza w dziedzinie grafiki warsztatowej oraz rysunku i malarstwa.