I Pracownia Rysunku dla studentów II-IV roku


PROF. JACEK STASZEWSKI


DR ALEKSANDER MYJAK


MGR KEIJI MATSUMOTO (doktorant)


Rysunek jest zaledwie skromnym pośrednikiem pomiędzy tym co chcemy zobaczyć za pustą kartką papieru, a tym co dzięki naszej intuicji i narzędziu możemy dokonać.

Na początku zawsze jest rysunek – rysunek przynależny od zawsze podstawowej i fundamentalnej działalności twórczej człowieka. Wraz z nim współistnieje praktycznie od początków naszej cywilizacji i był jedną z kluczowych dźwigni jej rozwoju.
Nie będzie tu przesadne stwierdzenie, że pierwsze, świadome postawienie kreski zainicjowało rozwój działań wizualnych co w konsekwencji, obok rozkwitu mowy i pisma, stało się fundamentem komunikacji międzyludzkiej. W szczególności dotyczy to takich jej elementów jak alfabet, wizualizacja i obrazowanie graficzne, które wywodzą się w prostej linii właśnie od rysunku. Prawie każde dzieło, niezależnie od jego charakteru, oparte jest na szkicu za pomocą którego tworzona jest jego wizualna struktura przy zastosowaniu różnorodnych narzędzi i środków wyrazu. Do niedawna rysunek był praktycznie jedynym medium obecnym we wszystkich dziedzinach sztuki, uzyskując dzięki temu interdyscyplinarny charakter. Odnawialność rysunku polega na wciąż nowym definiowaniu, zarówno tego co odkryte, jak i tego co dopiero nadejdzie. Rysunek zatem może wykreować nowe media i środki przekazu o przeciwstawnych mu założeniach, ale nie może być alternatywnym narzędziem myślenia, bowiem on sam myśleniem jest. Nadaje sens twórczemu działaniu.


Zin 2012/2013
Zin 2013/2014
Zin 2014/2015


Warsztaty Rysunkowe. Dłużew’2015
Międzynarodowe Sympozjum i Warsztaty Rysunkowe. Dłużew’2016