Prof. Jacek Staszewski

Malarz, rysownik, grafik. Absolwent Wydziału Grafiki ASP w Warszawie. Wykładowca na macierzystym wydziale oraz na Wydziale Sztuki Nowych Mediów Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Stypendysta Ministra Kultury i Sztuki. W latach 1992-2015 brał udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych. W roku 2005 otrzymał wyróżnienie na Pierwszym Biennale „Obrazu” w Łodzi. W roku 2006 otrzymał wyróżnienie na 12 Międzynarodowym Biennale Rysunku i Grafiki w Taipei. W roku 2007 otrzymał wyróżnienie na Pierwszym Międzynarodowym Biennale „Obrazu” w Łodzi. W roku 2009 otrzymał wyróżnienie honorowe na Pierwszym Międzynarodowym Biennale „Obrazu” w Łodzi. W roku Nagroda Rektora ASP w Warszawie za wybitne osiągnięcia pedagogiczne i szczególną pracę dydaktyczną, dokonania artystyczne i organizacyjne oraz za zaangażowanie w pracę nz rzecz uczelni. W roku 2011 Nagroda Rektora ASP w Warszawie za zaangażowanie i pracę na rzecz uczelni, W roku 2012 Nagroda Stowarzyszenia Promocji Artystów Wybrzeża ERA-ART w Europejskim konkursie malarstwa „Barwy morza” w Gdyni. Prodziekan Wydziału Grafiki na kadencję 2012-2016. Kierownik Katedry Rysunku i Malarstwa na Wydziale Grafiki w latach 2012-2016.