II Pracownia Malarstwa dla studentów II-V roku


PROF. ZW. HENRYK GOSTYŃSKI


AD. DR  STANISŁAW WÓJCIK


Program pracowni główny nacisk kładzie na rozwój osobowości studenta i przede wszystkim, na jego świadomą, indywidualną kreację artystyczną. W związku z zakwestionowaniem dotychczasowego wyobrażenia przestrzeni obrazu rozumianej jako pojemnik zawierający różne elementy, przed artystami stanęło zadanie skonstruowania jej własnej, nowej wizji. 
Obecnie malarstwo nie polega na pokazywaniu określonego wydarzenia, rozgrywającego się w ramach wyznaczonego wcześniej obszaru. Używane przedmioty nie istnieją na danej z góry scenie; mają zasugerować, określoną przez artystę, koncepcję przestrzeni. Bardzo często jest to przestrzeń wielowymiarowa, zmienna. Treścią działań artystycznych, szczególnie ich postaci kształtowanej współcześnie, jest dążenie do ogarnięcia nowych obszarów wyobraźni, uwzględnienia jej nowych aspektów. W dzisiejszym świecie, to, co nazywa się „obiektem, czy przedmiotem sztuki”, nie jest obrazem, rzeźbą, rysunkiem, filmem. To, do jakiej dyscypliny przynależy, czy da się je w ogóle przyporządkować – nie ma wiekszego znaczenia. Jest rodzajem instalacji, czy jak to teraz jest modne – jest intermedialne. Jest – ciągłym dialogiem, rozmową z widzem, rodzajem prowokowania, wymuszaniem reakcji. Istotą sztuki jest przekraczanie granic. Aby wyrazić pełnię artystycznej wizji studenci naszej pracowni mogą, oprócz klasycznego warsztatu malarskiego (blejtram, płótno, fraby olejne lub akrylowe), stosować rozwiązania z pogranicza dyscyplin sztuki, łączyć ze sobą wszelkie dostępne media. Celem kształcenia w prowadzonej przez nas pracowni jest nabycie umiejętności obserwacji, rozwój świadomości plastycznej i artystycznej, a co za tym idzie świadome konstruowanie przestrzeni obrazu i jego materii w oparciu 
o współczesne (kreacyjne a nie odtwórcze) studium z natury.
Poprzez indywidualne korekty i rozmowy omawiające poszczególne prace, 
a także dyskusje dotyczące współczesnego świata sztuki i osobistej z nim konfrontacji, chcemy pomóc studentom w przełożeniu ich percepcji rzeczywistości na język sztuki, wskazywać i rozwijać u nich wyjątkowe cechy ich osobowości.
Przykładowe tematy zadań/problemów artystycznych obowiązujących naszych studentów (do wyboru jeden temat w semestrze):

  • Kamuflaż
  • Portret efemeryczny
  • Obraz zniszczony jako marzenie senne
  • Słońce zgasić, ptaszki pozabijać
  • Nie-umiejętność.

Przy Pracowni działa Eksperymentalne Laboratorium Naukowo-Badawcze (formacja artystyczno-dydaktyczna), w ramach którego organizujemy wyjazdy połączone z warsztatami, konferencjami, happeningami.

TRATWA według THÉODORE GÉRICAULT’A 

29 XI – 3 XII MMXVII 
Półwysep Helski


Autorski program Pracowni Malarstwa