Prof. zw. Henryk Gostyński

Urodził się w 1960 r. W latach 1980 – 85 studiował na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem: z malarstwa realizował u prof. Jerzego Tchórzewskiego, z grafiki warsztatowej u prof. Zenona Januszewskiego. Od 1985 roku pracuje w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Grafiki, gdzie obecnie prowadzi Pracownię Malarstwa. 
W 1986 roku otrzymał nagrodę Ministra Kultury i Sztuki za wybitne osiągnięcia artystyczne. Zorganizował i brał udział w ponad czterdziestu wystawach w kraju i za granicą. W 2010 roku otrzymał tytuł profesora. Założył Eksperymentalne Laboratorium Naukowo Badawcze (formację artystyczno-dydaktyczną działającą od 2012 roku na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie). W 2014 roku otrzymał nagrodę Rektora ASP w Warszawie za osiągnięcia artystyczne i pracę pedagogiczną oraz za zaangażowanie w pracę na rzecz uczelni. Zajmuje się malarstwem, fotografią, rysunkiem, działaniami intermedialnymi.