II Pracownia Rysunku dla studentów I roku


DR HAB. PIOTR SIWCZUK  PROF. ASP


ADI DR MARCIN JURKIEWICZ


Celem nauczania w pracowni jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami języka plastycznego rysunku i malarstwa. Rozbudzenie twórczej wyobraźni przy jednoczesnej dbałości o rozwój wiedzy warsztatowej i technologicznej. Ogólnoplastyczny charakter pracowni winien w równym stopniu wykształcić w studencie swobodę w operowaniu środkami zarówno rysunkowymi jak i malarskimi. W moim przekonaniu na tym wstępnym etapie studiów nacisk powinien być jednak położony na rysunek.
Zajęcia w pracowni odbywają się w ciągu dwóch semestrów, w systemie 8 godz. tygodniowo. Dwudniowy cykl pracy rozliczony jest pracą plastyczną spełnioną zarówno w artystycznej interpretacji, jak i w wymogach warsztatowych i technologicznych.
W ramach zajęć na pierwszym roku student pracuje przede wszystkim z modelem. Temat człowieka jest głęboko osadzony w tradycji edukacji artystycznej. Ciało ludzkie stanowi znakomitą kompilację piękna natury. Odnosząc się do niego student w trakcie dwóch semestrów dokonuje analitycznej wędrówki od prac początkowo skupionych na anatomicznych walorach obiektu po realizacje naznaczone dużą swobodą kreacyjną.
Jako uzupełnienie zadań przewidzianych do rozstrzygnięcia w pracowni proponujemy studentom prowadzenie szkicowników, będących osobistym i intymnym dziennikiem własnych doznań, gdzie słowo przełożone jest na język plastyczny. Jest to trwały, refleksyjny zapis będący również źródłem inspiracji do dalszych działań.