Dr hab. Piotr Siwczuk prof. ASP

Urodził się w 1973 roku w Zamościu. Tam ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Bernardo Morando, uzyskując w 1993 roku dyplom z wyróżnieniem w specjalizacji – snycerstwo. W tym samym roku został przyjęty na Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Trzy pracownie, a ja swe kroki skierowałem do profesora Jana Jaromira Aleksiuna i cóż za zaskoczenie, na jego miejscu, po jak się okazało latach nieobecności, pojawiła się profesor Ewa Walawska, której zupełnie nie znałem. Zapisałem się i moja sytuacja była trochę niecodzienna. Oto niemal przez cały rok byłem tam jedynym studentem. Z jednej strony same plusy ponieważ pracownia z całym potrzebnym warsztatem do mojej dyspozycji, z drugiej jednak byłem wystawiony na uwagę pani profesor. Był to niewątpliwie najlepszy okres podczas studiów, komfortowe warunki pracy skutkowały różnorakimi eksperymentami.

Studia ukończył z wyróżnieniem w 1998 roku obroną dyplomu realizowanego w pracowni grafiki warsztatowej prof. Ewy Walawskiej. Aneks do dyplomu w pracowni malarskiej prof. Grzegorza Pabla.
W trakcie studiów ukończył również kurs pedagogiczny prowadzony na macierzystej uczelni przez prof. Stefana Kościeleckiego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
W latach 1998-2008 asystent w pracowni rysunku i malarstwa I i II roku prof. Huberta Borysa na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie. Od 2006 roku prowadzący pracownię rysunku i malarstwa I i II roku na Wydziale Grafiki studiów niestacjonarnych. Praca doktorska z dziedziny grafiki warsztatowej pt. „Relikt – Bogowie Słowian” w 2007 roku. Od 2008 roku prowadzi pracownię rysunku i malarstwa dla studentów I roku studiów stacjonarnych. Przewód habilitacyjny pt. „ Odbicia nieobecności” zamknięty w 2014 roku.
Twórczość w zakresie grafiki, malarstwa i rysunku.