II Pracownia Rysunku dla studentów II-IV roku


DR HAB. RAFAŁ KOCHAŃSKI, PROF. ASP


MGR LE MAI NGUYEN-ZANIEWSKA


Zajęcia w mojej pracowni mają na celu wyrobienie umiejętności posługiwania się warsztatem rysunkowym w obszarze szeroko rozumianej kreacji i w zamierzeniu mają też skłonić studenta do wnikliwego obserwowania wykonywanych przez niego rysunków i wybierania najtrafniejszych rozwiązań, a poprzez to, do poznawania siebie samego jak i otaczającego świata. Z pewnością warunkiem powodzenia i satysfakcji artystycznej muszą być nieustanne poszukiwania oraz otwartość na eksprymentowanie.
Student realizując program pracowni pogłębia umiejętności rysowania z natury. Rozwija rysunek studyjny w pracowni oraz równoglegle nabiera nawyku szkicowania w każdej wolnej chwili, także poza pracownią. Z czasem zaczyna się określać na drodze poszukiwania indywidualnego stylu, motywów obrazowania oraz własnej techniki. Tworzy specyficzny słownik form, t.j przedstwień mniej lub bardziej umownych, a w następstwie przy ich pomocy odnajduję się i doskonali w obszarze kreatywnego obrazowania. W naturalny sposób nabiera nawyku przetwarzania obrazu oraz nadawania mu cech indywidualnych. Uczy się też pracować w tzw. cyklach oraz mierzy z problemami ekspozycji w warunkach wystawowych. Zapoznaje się z metodami szeroko rozumianej adaptacji i transformacji, w której jedynym słusznym kryterium jest nieskrępowana wyoabrażnia.
Należy także wspomnieć o zaszczepianiu potrzeby profesjonalnego podejścia do pracy twórczej, dlatego ćwiczeniom realizowanym w pracowni, stale towarzyszą dyskusja i dialog dydaktyczny. Kształcenie uwzględnia indywidualność każdego ze studentów i jest dostosowane do ich zróznicowanych predyspozycji i potrzeb.


Warsztaty Rysunkowe Dłużew’2015


Zin 2012/2013
Zin 2013/2014
Zin 2014/2015