III Pracownia Malarstwa dla studentów II-V roku


PROF. ZW. SŁAWOMIR MARZEC


 

Programem tej pracowni jest artystyczna samodzielność i podmiotowość każdego studenta. Stąd też staramy się komplementarnie rozwijać i łączyć ze sobą zarówno klasyczną wrażliwość, świadomość i umiejętności, jak i konceptualne kontekstualizacji sztuki najnowszej. Akceptowane i popierane są eksperymenty z wszelkimi konwencjami, mediami i strategiami sztuki, liczy się bowiem przede wszystkim indywidualny rozwój młodego artysty i maksymalnie szeroki bagaż jego własnych doświadczeń. Z tego powodu nasze zajęcia dzielą się na kilka dopełniających się ścieżek:

  • praca z modelem (rozwijanie klasycznej wrażliwości, świadomości i umiejętności malarskich)
  • zadania semestralne (konfrontujące z problemowym ujęciem sztuki, np. obraz nieskończony)
  • cykliczne wykłady seminaryjne („prania mózgu”, czyli krytyczna analiza najnowszych strategii, pojęć i problemów sztuki), mające prowokować do polemicznej aktywności publicznej
  • własne projekty i inicjatywy studentów
  • coroczne warsztaty w Dłużewie (ich tematem każdorazowa jest inna forma sztuki np. sztuka performance czy instalacji)
  • uczestniczenie w inicjatywach zewnętrznych (jak np. OPWA w Centrum Rzeźby w Orońsku w 2015)

Krótko mówiąc, drogą do autentycznej twórczości, a tym samym programem tej pracowni jest czujna świadomość, rozwinięta wrażliwość i wyobraźnia, a nie jej spontaniczny brak czy sprytne pozorowanie.