Dr hab. Anna Klonowska

Absolwentka Wydziału Grafiki Warszawskiej ASP. Dy­plom z wyróżnieniem  z grafi­ki wydawniczej u prof. Lecha Majewskiego, aneks z ma­lar­stwa u prof. Jerzego Tchó­rzew­skie­go, aneks  z ceramiki u prof. A. Myjaka. W 2011 r. habilitacja z dziedziny – sztuki piękne. Od ukończenia studiów pracuje na macierzystym wydziale. Wykładowca w Wyższej Szkole Artystycznej w Warszawie. Zamuje się malarstwem, grafiką, rysunkiem. W 1998 – Laureatka Wyróżnienia Wojewody Warszawskiego na XVI Międzynarodowym Biennale Plakatu w Warszawie.