Pracownia Struktur Wizualnych dla studentów I-II roku


PROF. ZW. KRZYSZTOF TRUSZ


Otaczający nas świat niesie ogromną ilość wrażeń i informacji. Dziś trzeba świadomej analizy bodźców docierających do naszego umysłu, aby odzielić rzeczy ważne od nieważnych. Nie wszystko jednak daje się opisać. Nie zawsze słowa porafią oddać to co widzimy i czujemy. Nie zawsze potrafimy znaleźć odpowiednie określena, obrazujące stan naszych emocjii. I tu, niezbędna jest, do zrozumienia rzeczywistości i nadania jej odpowiednich kształtów wrażliwość i intuicja oraz wyobrażnia. One pielęgnowane, pozwolą świadomie obserwować 
i kształtować w sposób kreatywny świat zewnętrzny. Pozwolą, aby świat wewnętrzny rozwijał się w sposób nieograniczony. Zajęcia w Pracowni Struktur Wizualnych mają wprowadzić studenta w zagadnienia związane z formą, fakturą, barwą, światłem, przestrzenią, ruchem, kompozycją. Zagadniena te angażują się we wszystkie przejawy działań twórczych. Uświadamiają studentowi również to, jak wiele zjawisk plastycznych wzajemnie się przenika. Wykluczają bierną postawę wobec rzeczywistości. Zachęcają do twórczej percepcji zjawisk i rzeczy. Działania wizualne uczą jak przejść od myślenia przedmiotowego do refleksyjnego postrzegania obiektu.


WYSTAWA „KIM JESTEM, CO ROBIĘ”